venerdì 16 gennaio 2015

Pride and Prejudice - Kyou wa Kaisha Yasumimasu

Doppio rilascio di Pride and Prejudice ^_^----------------------------------------------------------
Settimo episodio di Kyou wa Kaisha Yasumimasu